Koronavírus tájékoztató 2020. szeptember

 Koronavírus tájékoztató
Hírek 6/2020
 

Kedves Szülők!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott Intézkedési Terv alapján a koronavírus veszélyhelyzet ideje alatt intézményünkben 2020. szeptember 1-től az alábbi rendelkezések érvényesek

 

Koronavírus tájékoztató, letölthető változat

 

 

Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.

Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

A nagyobb létszámú csoportosulásokat az intézmény területén, és az intézmény épülete előtt kerülni kell. Erre minden dolgozó és szülő, tanuló köteles odafigyelni!

Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A tanulók szellősebb elhelyezése céljából, amennyiben lehetséges, az oktatáshoz-neveléshez nem szükséges tárgyakat, bútorokat javasolt a tantermen kívül elhelyezni.

A közösségi terekben, folyosón egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Az intézmény területén a közösségi terekben, folyosón, irodában a szájat, orrot eltakaró maszk viselete kötelező!

A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren igyekszünk megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.

A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.

Az első félévben esedékes, rendezvények megszervezése során figyelembe vesszük a létszámkorlát szigorú betartására, - az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartására (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés), vonatkozó előírásokat. Ha másképpen nem lehetséges, a rendezvényt kisebb létszámú rendezvényekre bontjuk, esetleg a résztvevők körét korlátozzuk.

Az osztálykirándulásokat és a tanulmányi kirándulásokat átmeneti időre felfüggesztjük.

A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket egyelőre nem tartjuk meg. A szükséges információkat e-mailben, az intézményi rendszerben küldött üzenetekkel juttatjuk el a szülőkhöz, illetve a szülői értekezlet anyaga letölthető formátumban a honlapon lesz elérhető.

Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használata kötelező.

Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).

A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosást, melyet vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel egészítettünk ki. Kéztörlésre papírtörlők biztosítottak.

Kérjük, hogy minden az intézményben tartózkodó személy fordítson kiemelt figyelmet az alapvető higiénés szabályok betartására. Kérjük, hogy az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel biztosítsuk a személyes tisztaságot.

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében folyamatosan és rendszeresen, fokozott intenzitással természetes szellőztetést végzünk, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.

Az óvodában, iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük.

 

ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.

Étkezés előtt és után kötelező a gyermekek alapos szappanos kézmosása vagy kézfertőtlenítése. Ezt az étkeztető tanárok ellenőrzik.

 

 

Együttműködésükben bízva és azt megköszönve,

Tisztelettel:

 

 

Bernáth Sándor igazgató