Központi írásbeli vizsgára jelentkezés 2022/2023

Központi írásbeli vizsgára jelentkezés 2017/2018
Hírek 10/2022
 

A tanulónak 2022. december 2-ig egyénileg kell jelentkeznie a vizsgára, közvetlenül az általa választott vizsgaszervező intézményben

 

A 8. osztályos diákok központi írásbeli vizsgára történő jelentkezése a 2022/2023-astanévben

 

 

  • Abban az esetben, ha a továbbtanulásra kiszemelt tanulmányi területek között szerepel olyan, amelynek szövege tartalmazza a „központi írásbeli vizsga eredménye” szövegrészt, vagyis a felvételi kérelmek elbírálása részben a központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik, úgy a tanulót 2022. december 2-ig minden esetben egyénileg kell jelentkeztetni a vizsgára, közvetlenül az általa választott vizsgaszervező intézményben. A tanuló a vizsgát bármely vizsgaszervező intézményben megírhatja, függetlenül attól, hogy a későbbiekben tervezi-e benyújtani a felvételi kérelmét az adott intézménybe vagy sem. A központi írásbeli vizsgákra vonatkozóan részletes tájékoztatót találnak a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés\Középfokú felvételi eljárás menüpontban a Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról linkre kattintva.

 

  • A tanulót a központi írásbeli vizsgára az erre szolgáló űrlap – „JELENTKEZÉSI LAP KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA” – kitöltésével, és a kiválasztott vizsgaszervező intézménybe történő továbbításával kell jelentkeztetni. Az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően a szülők már elektronikusan is előállíthatják és közvetlenül a kiválasztott vizsgaszervező intézménybe elektronikus úton továbbíthatják a tanuló jelentkezési lapját. A program használata egyszerű, ügyfélkapus regisztrációhoz között. A felhasználókat a kitöltés folyamatában videóútmutató segíti. Kérjük, hogy hívják fel a figyelmet a jelentkezési lap elektronikus kitöltésének lehetőségére és előnyeire. Az űrlap elektronikus kitöltésére szolgáló felület a KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső program írásbeli vizsgahelyszín kereső részének megnyitásától – várhatóan 2022. november közepétől – lesz elérhető a Hivatal honlapján (www.oktatas.hu). Az ügyfélkapu hozzáféréssel nem rendelkező szülők természetesen az űrlapot továbbra is kitölthetik hagyományos módon. A pdf formátumban letölthető és kinyomtatható formanyomtatvány szintén november közepétől lesz elérhető a Hivatal honlapján (www.oktatas.hu).

 

  • A központi írásbeli vizsga jelentkezési lapját melléklettel láttuk el, amelyen a különleges bánásmódot igénylő tanulók nyújthatják be a vizsgaszervező intézményhez a speciális vizsgakörülmények biztosítására vonatkozó kérelmüket. Az elektronikus űrlapkitöltő programot választók esetében a speciális vizsgakörülményekre vonatkozó kérések rögzítése és továbbítása is a programfelületen történik. A program használata során feltölthetik, és elektronikusan közvetlenül a vizsgaszervező intézményhez továbbíthatják a speciális vizsgakövetelmények alátámasztására szolgáló szakértői véleményt is. A különleges bánásmódot igénylő tanulók középfokú felvételi eljárásban történő részvételére vonatkozó speciális szabályokról a Tájékoztató különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók részére link alatt elérhető dokumentumban tájékozódhatnak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2022. november 17.

 

 

Bernáth Sándor

igazgató

 

 

Központi írásbeli vizsgára jelentkezés 2017/2018