Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

 

 

Az intézményünkben megállapított étkezési térítési díjak az alábbiakban részletezve:

  1. óvodai egész napos (3-szori) étkezési térítési díj: 670,- Ft/fő/nap
  2. iskolai ebéd étkezési térítési díj: 530,- Ft/fő/nap
  3. iskolai egész napos (3-szori) étkezési térítési díj: 750,- Ft/fő/nap