Igazolások

Kedves Szülők!

Kérjük Önöket, hogy a 2022-23-as tanévtől a szülői és orvosi igazolásokat elsősorban papíralapon küldjék be a házirendben rögzítettek szerint:

 

14. A TANULÓK MULASZTÁSÁNAK IGAZOLÁSA

Ha bármelyik tanórára későn ér be a tanuló, a pedagógus „K”-t ír be a naplóba, és jelöli a késés időtartamát.

A késések összeadódnak, és azok miatt igazolatlan órákat kaphat a tanuló (45 perc késés 1 igazolatlan óra).

Igazolt hiányzások:

  1. Félévente 5 nap hiányzást igazolhatnak a szülők előzetes elkéréssel, vagy váratlan esemény esetén utólagos igazolással. Ebben az esetben is kérjük, hogy ha lehetséges, a váratlan hiányzásról telefonon értesítsék az iskolát.
  2. Az iskolából csak betegség esetén lehet hiányozni, amelyről orvosi igazolást kell hozni. Az igazolást az orvostól külön lapon kell kérni, hogy a naplóba elhelyezhető legyen.
  3. Az igazolásokat legkésőbb a hiányzás utáni hét napon belül be kell hozni. Később hozott igazolást az iskola nem fogad el, és hiányzás igazolatlannak számít.
  4. Az iskolai ünnepélyeken, iskolai versenyeken, tanulmányi kirándulásokon a részvétel kötelező. Felmentést ezek alól egyedi esetekben az osztályfőnök vagy az igazgató adhat.
  5. Rendszeresen ismétlődő távolmaradások esetén a szülők a tanuló számára rendszeres távolmaradási engedélyt kérhetnek. Az engedély megadásáról az osztályfőnök és az igazgató közösen dönt. A rendszeres távolmaradási engedély bármikor felfüggeszthető, illetve visszavonható, ha a tanulmányi előmenetelben, vagy magatartásban romlás mutatkozik.
  6. A tanulónak egy tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 250 órát. Az a tanuló, aki 250 óránál többet mulasztott, a tanév végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület osztályozó vizsga letételét engedélyezte.
  7. Ha az igazolatlan órák száma eléri a 30-at (harmincat) a nem tanköteles tanulót külön fegyelmi eljárás nélkül töröljük a tanulók sorából. A tanköteles tanulókra külön jogszabály vonatkozik.
  8. Ha a mulasztás igazolatlan, az iskola köteles a szülőt értesíteni az első igazolatlan mulasztáskor, illetve ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a 10 órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire.
  9. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.
  10. 6 igazolatlan óra 1 igazolatlan nap.

 

Ha papír alapon nem megoldható, akkor kizárólag az erre a célra létrehozott e-mail címre küldjék, mely a következő: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Megértésüket és együttműködésüket megköszönve:

                                       Vezetőség