Orvosi igazolás kiállítása folyamatban van

Kedves Szülők!

Hírek 3/2022

Kérjük Önöket, hogy orvosi igazolás hiányában nyilatkozzanak írásban arról, hogy:

„az orvosi igazolás kiállítása folyamatban van”

Betegség után orvosi igazolás hiányában ezzel a nyilatkozattal tudjuk a tanulót osztályközösségbe engedni. 

 

Természetesen ez a szülői nyilatkozat csak azon esetekben érvényes, amikor a szülő, tanuló rajta kívülálló, neki fel nem róható okból kifolyólag nem tudja az orvosi igazolást bemutatni. Ebben az esetben a szülői nyilatkozattól számított 1 héten belül továbbra is kérjük a hivatalos orvosi igazolás bemutatását.

Ennek elmulasztása esetén az előzetes szülői nyilatkozat érvényét veszti, a gyermek hiányzását igazolatlannak tekintjük. 

 

Tisztelettel:

 

Bernáth Sándor

igazgató